پنج شنبه, 07 بهمن 1400

کلیه کلاسهای اقای مهندس اکبری امروز یکشنبه 17/08/94 برگزار نخواهد شد.

اطلاعيه عدم تشكيل كلاس

كليه كلاسهاي اصول راديولوژي و مدارمنطقی خانم فضل خدا روز يكشنبه

10/08/94 ساعت 10-12 و 12- 14

بر گزار نمي گردد.كلاسهاي جبراني بعدآ هماهنگ خواهد شد.