پنج شنبه, 07 بهمن 1400

كلاس فوق العاده (جبراني) پردازش سيگنالهاي بيولوژيكي  اقای دکتر محمد علی خلیل زاده امروز 26-11-94

ساعت 19 -21 كلاس     122 برگزار می گردد