جمعه, 01 بهمن 1400

دروس نيمسال اول 96-95دانشجویان کارشناسی مهندسي­ پزشکي

ورودي‌هاي 1395

رديف

نام درس

تعداد واحد

توضيحات

نظري عملي
1 زبان پيش‌دانشگاهي 2 _ انتخاب این عناوین الزامی است
2 فیزیک پيش دانشگاهي 2 _
3 ریاضی پيش دانشگاهي 2 _
4 ریاضی عمومی 1 3 -
5 فیزیک عمومی 1 3 -
6 فارسی عمومی 3 -
7 فیزیولوژی و آزمایشگاه 2 1 فقط یکی از این دو عنوان انتخاب شود
آناتومی 3 -

تذکرات مهم:

1-      در كل دوران تحصيل براي انجام امور آموزشي و دريافت اطلاعات صحيح، ابتدا به يكي از اساتيد راهنما مراجعه نماييد:

×      اساتيد راهنماي کارشناسی ورودی 95:

-          دكتر بهروز سپهري

-          دكتر سيداحسان تهامي

-          مهندس محمد راوري

2-      طبق مقررات آموزشي، رعايت دقيق پيش نيازها مطابق جدول دروس الزامي است.

3-      دانشجويان ملزم هستند قبل از انتخاب واحد اينترنتي، با مراجعه به استاد راهنما، دروس انتخابي (داراي علامت تيک) را واحدگيري نمايند. بديهي است مشکلات بعدي ناشي از عدم مراجعه به عهدة دانشجويان مي­باشد.

4-      در هنگام انتخاب واحد ابتدا کد دروسي كه الزامي است را وارد نمایید، سپس با توجه به برنامه هفتگی و زمان امتحانات نسبت به انتخاب سایر دروس مشخص شده اقدام نمایید.

5-      تعداد واحدهاي انتخابي مجاز در هر ترم حداقل 12 و حداکثر 20 واحد مي­باشد كه براي دانشجويان جديد الورود بيش از 18 واحد توصيه نمي‌شود.

6- دانشجويان ورودي 95 با عنوان كلي مهندسي‌پزشكي پذيرفته شده‌اند و بعد از گذراندن تعداد دروسي مشخص كه به ايشان اعلام خواهد شد بعد از ترم 4، بر اساس اولويت نمرات و معدل كسب شده، ظرفيت گرايش‌ها و تقاضاي دانشجوي توسط گروه به يكي از گرايش‌ها تقسيم خواهند شد.

7-      دانشجويان جهت انتخاب واحد و دريافت كد دروس مربوطه با توجه به راهنماي توجيهي، به پايگاه اينترنتي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد به آدرسwww.mshdiau.ac.ir مراجعه نمايند.

برنامة آرايش ترمي، ليست دروس، برنامة هفتگي و برنامة امتحانات و كليه اطلاعات مورد نياز رشته

در سايت گروه مهندسي‌پزشكي دانشگاه‌ آزاد اسلامي مشهد به آدرس زير موجود مي‌باشد.

dbme.mshdiau.ac.ir

دريافت فايل