جمعه, 01 بهمن 1400

اطلاعیه کارت دانشجوئی 

از دانشجویان بیوالکتریک و بالینی که  پیام دریافت کار ت دانشجویی را دریافت نموده اند درخواست می شود

جهت دریافت کارت دانشجویی خودهر چه زودتر به دفتر گروه مهندسی بیوالکتریک  آقای محمد زاده مراجعه نمایند.

در صورت عدم دریافت  پیام که ممکن است به علت تغییر شماره تلفن و یا ناقص بودن آن باشد،لذا برای اصلاح  ان از طریق سایت دانشگاه  به شرح زیر اقدام نمایند.


سایت دانشگاه- پورتال دانشجوئی - پورتال جدید- منوی امکانات آموزشی - شماره جدید

ضمنا دانشجویان بیومکانیک نیز به دفتر گروه مربوطه  آقای محمدیان مراجعه نمایند.

دانشجویانی که تاریخ اعتبار کارت انها پایان یافته است  برای تمدید ان به گروه مربوطه مراجعه نمایند