جمعه, 01 بهمن 1400

 به اطلاع متقاضیان آزمون کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی می رساند

منابع درس زبان تخصصی به شرح زیر می باشد:

1.انگلیسی برای دانشجویان  رشته مهندسی پزشکی

پدید آورندگان: سیامک نجاریان،مهناز کارگر، و روشنک دارائی 

  انتشارات سمت تلفن 021-66408120   و 664055678


2.انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی پزشکی

             پدیدآورندگان :سید احسان تهامی، محمود نجاتی طرقی                

نگاران سبز تلفن:051-36629467   -09155683381-  09153023890   

3. مقالات چاپ شده در نشریات معتبر