دوشنبه, 01 مرداد 1397

پذيرش دانشجو بدون آزمون در دانشگاه آزاد اسلامى مشهد + ليست رشته‌ها

كارداني پيوسته
كد رشته 111- واحد مشهد جنسيت
10714 علمى- كاربردى بهداشت مدارس زن و مرد
21408 تربيت بدني زن و مرد
40365 علمى- كاربردى نقشه كشى معمارى –معماري زن و مرد
40575 علمى- كاربردى ساخت توليد – ماشين افزار زن و مرد
40576 علمى- كاربردى تاسيسات - تهويه مطبوع زن و مرد
40577 علمى- كاربردى تاسيسات - تبريد زن و مرد
40635 علمى- كاربردى ساخت توليد- قالبسازي زن و مرد
40770 علمى كاربردى متالوژي- ريخته گري زن و مرد
40773 علمى كاربردى صنايع فلزي – صنايع فلزي زن و مرد
41055 علمي كاربردي كامپيوتر – نرم افزار كامپيوتر زن و مرد

كارداني ناپيوسته

كد رشته 111- واحد مشهد جنسيت
20104 تربيت معلم زبان و ادبيات فارسي زن و مرد
20626 تربيت معلم آموزش و پرورش ابتدايي زن و مرد
21301 حسابداري زن و مرد
30539 تربيت معلم آموزش علوم تجربي زن و مرد
40423 كاردان فني كارهاي عمومي ساختمان زن و مرد
50518 تكنولوژي محيط زيست زن و مرد
70101 علمى- كاربردى نرم افزار كامپيوتر زن و مرد

كارشناسي ناپيوسته

كد رشته 111- واحد مشهد جنسيت
20312 آموزش زبان انگليسي زن و مرد
20477 آموزش ديني و عربي زن ومرد
20627 آموزش و پرورش ابتدايي زن ومرد
21307 علمي كاربردي – حسابداري زن ومرد
21403 تربيت بدني وعلوم ورزشي – مديريت برنامه ريزي تربيت بدني زن ومرد
21413 تربيت دبير تربيت بدني و علوم ورزشي زن ومرد
30111 آموزش رياضي زن ومرد
30537 آموزش علوم تجربي زن ومرد
30801 آمار زن ومرد
40143 مهندسي تكنولوژي برق – قدرت زن ومرد
40657 مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرو زن ومرد
40658 مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي و برودتي زن ومرد
40660 مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد – قالبسازي زن ومرد
40734 مهندسي تكنولوژي متالوژي – ذوب فلزات زن ومرد
41013 مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر زن ومرد
50301 مهندسي آبياري زن ومرد
50305 مهندسي توليدات گياهي زن ومرد
50307 مهندسي توليدات دامي زن ومرد
60206 معماري زن ومرد
70402 مهندسي اجرايي عمران زن ومرد

كارشناسي پيوسته

كد رشته 111- واحد مشهد جنسيت
20202 زبان وادبيات عربى زن ومرد
20312 آموزش زبان انگليسى زن ومرد
20319 تربيت دبير زبان انگليسي زن ومرد
20328 زبان فرانسه – ادبي زن ومرد
20329 زبان فرانسه – مترجمي زن ومرد
20402 الهيات ومعارف اسلامى-تاريخ و تمدن ملل اسلامى زن ومرد
20407 الهيات ومعارف اسلامى-فقه و مبانى حقوق اسلامى زن ومرد
20429 علوم قرآن و حديث زن ومرد
20553 علوم اجتماعى - برنامه ريزى اجتماعى زن ومرد
20615 مطالعات خانواده زن ومرد
20812 علوم سياسى زن ومرد
21207 مديريت بازرگاني زن ومرد
21211 مديريت صنعتي زن ومرد
21245 مديريت مالي زن ومرد
21301 حسابداري زن ومرد
21309 حسابداري – مالياتي زن ومرد
21310 حسابداري – دولتي زن ومرد
21311 حسابداري – حسابرسي زن ومرد
21501 جغرافيا و برنامه ريزي شهر ي زن ومرد
30123 رياضيات و كاربرد ها زن ومرد
30127 آمار و كاربردها زن ومرد
30231 فيزيك مهندسي زن ومرد
30338 شيمي – شيمي دارويي زن ومرد
30541 زيست شناسي سلولي و مولكولي – علوم سلولي و مولكولي زن ومرد
30542 زيست شناسي سلولي و مولكولي – بيو فيزيك زن ومرد
30561 زيست شناسي سلولي و مولكولي –زيست فناوري زن ومرد
40106 مهندسي پزشكي-بیوالکتریک-بیومکانیک-بالینی زن ومرد
40461 مهندسي ورزش زن ومرد
41016 مهندسي رباتيك زن ومرد
41018 علوم كامپيوتر زن ومرد
50101 علوم دامي زن ومرد
50201 زراعت و اصلاح نباتات زن ومرد
60102 طراحي صنعتي زن ومرد
60111 نقاشي زن ومرد
60205 مهندسي شهرسازي زن ومرد

ليست رشته هاي بدون آزمون مجتمع بين الملل گلبهار دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

كد رشته رشته و گرايش جنسيت
20803 حقوق زن ومرد
21210 مديريت دولتي زن ومرد
21301 حسابداري زن ومرد
30501 زيست شناسي – عمومي زن ومرد
30522 زيست شناسي سلولي و مولكولي – بيو شيمي زن ومرد
40401 مهندسي عمران زن ومرد
40675 مهندسي مكانيك زن ومرد
41002 مهندسي كامپيوتر – نرم افزار زن ومرد
60202 مهندسي معماري زن ومرد