دوشنبه, 28 خرداد 1397
‏این نه مانور زلزله است نه آموزش تکاوری ، بلکه تو هندوستان سر آزمون کنکور، والدین به بچه هاشون تقلب می رسانند...
عکس/ تقلب رساندن در کنکور به سبک هندی!