جمعه, 01 تیر 1397
معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد اعلام کرد :
از نیمسال آینده ، کلاسهای دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد حداکثر به مدت سه روز متوالی برنامه ریزی و تشکیل می شود .