سه شنبه, 29 خرداد 1397

گروه کارشناسی ارشد

مهندسي پزشكي

 

بسمه تعالی

جلسه دفاعیه

از پايان نامه کارشناسی ارشد

ارزیابی سیر تغییرات دینامیک سیگنال EEG پس از اعمال tDCS به منظور ارتقا حافظه فعال در افراد سالم

چكيده

براي يادگرفتن هر چيزي به حافظه فعال نياز داريم. حافظه فعال يكي از اصلي ترين فرايندهاي شناختي و اساس تفكر و يادگيري است كه مسئول نگهداري موقت و پردازش همزمان اطلاعات می­باشد. در این تحقیق با استفاده از تحریک فراجمجمه ای با جریان الکتریکی مستقیم (tDCS) به تقویت حافظه فعال در افراد سالم پرداخته شده است بدین صورت که تحریک روی ناحیه پشتی جانبی کورتکس پیش پیشانی(DLPFC) سوژه های مورد آزمایش، اعمال و میزان حافظه ی آن ها توسط آزمون n-back سنجیده شد. نتایج آماری بررسی آزمون ها نشان می­دهد که حافظه­ی 78% سوژه ها بعد از تحریک ارتقا یافته است. همچنین روند تغییرات سیگنال های مغزی (EEG) توسط ابزارهای پردازش سیگنال بررسی شده است. برای استخراج ویژگی های مرتبط با حافطه فعال، یک سری ویژگی های خطی و غیر خطی از سیگنال های EEG استخراج شده و پس از بهینه سازی ویژگی ها توسط الگوریتم ازدحام ذرات (PSO) با توجه به ویژگی های بهینه و استفاده از روش های خوشه بندی و طبقه بندی ابزاری طراحی شده که می­تواند تغییرات حافظه را کمی سازی نماید.

دانشجو: یاسمن هدایتی

استاد راهنما: دكتر مهدی آذرنوش

هيات داوري: دكتر قشونی ؛ دكتر غنایی

تاريخ دفاع: دو شنبه 25/11/95                 ساعت: 15

محل: دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد کلاس 118