جمعه, 01 تیر 1397

گروه کارشناسی ارشد

مهندسي پزشكي

 

بسمه تعالی

جلسه دفاعیه

از پايان نامه کارشناسی ارشد

ارزیابی میزان ماندگاری آموزش نوروفیدبک کودکان ADHD با استفاده از مشخصه‌های زمان-فرکانس سیگنال مغزی

چكيده

بیماری نقص توجه- بیش‌فعالی (ADHD) از جمله اختلالاتی است که درمان آن دارای اهمیت بسیاری است و در صورت عدم درمان کامل آن، جنبه‌های مختلف زندگی اجتماعی، تحصیلی و کاری فرد را تحت تاثیر قرار خواهد داد. یکی از روش‌های درمانی نوین که به دلیل نداشتن عوارض و اثرات درمانی نسبتا پایدار امروزه گسترش زیادی داشته روش درمان نوروفیدبک است. اما در این روش معیار دقیقی برای ارزیابی روند درمان، سطح درمان فرد در طول جلسات درمان و ماندگاری و تثبیت اثر نوروفیدبک بعد از تمام شدن دوره درمان وجود ندارد. در این پژوهش تاثیر نوروفیدبک بر روی عملکرد افراد دارای اختلال کمبود توجه- بیش‌فعالی بررسی شده و مدت زمان ماندگاری تاثیرات مثبت نوروفیدبک بر روی سیگنال مغزی فرد ارزیابی شده است. شرکت‌کنندگان در این تحقیق سه کودک در سنین 5، 6 و 7 سال مبتلا به کمبود توجه- بیش‌فعالی بوده‌اند که در حداقل 12 جلسه آموزش نوروفیدبک تقویت باند SMR و کاهش باند تتا شرکت کرده‌اند. پس از گذراندن جلسات نوروفیدبک با تحلیل داده‌های سیگنال EEG مربوط به هر جلسه ویژگی‌های مختلف زمان-فرکانس (اسپکتروگرام و ویولت) استخراج شده است. همبستگی این ویژگی‌ها با میانگین نسبت باند SMR به تتا گرفته شده و ویژگی‌هایی که دارای همبستگی معنادار بودند انتخاب شده‌اند و روند تغییرات این ویژگی‌ها در طول و در حین جلسات درمان و تاثیر فواصل زمانی بین جلسات بر روی دینامیک سیگنال مغزی بررسی شده است. طبق نتایج حاصل شده مجموع طیف توان باند SMR به مجموع طیف توان باند تتا در روش اسپکتروگرام و میانگین انرژی باند SMR و آلفا به میانگین انرژی باند تتا در روش ویولت معنا‌دار شده است. اما رابطه معناداری بین فاصله زمانی و روند پیشرفت بین جلسات مشاهده نشده است، از سوی دیگر در حین هر جلسه افزایش محسوسی از ابتدا تا انتهای جلسه در شاخص‌های مورد نظر مشاهده شده است و رخداد این روند افزایشی در جلسات آخر نوروفیدبک بیشتر است. تغییرات دینامیک مغزی در حین هر جلسه را می‌توان با توانایی یادگیری بیمار در همان جلسه مرتبط دانست. در طی هر جلسه با استفاده از شرطی‌سازی عامل شخص فرا می‌گیرد که چگونه توان امواج مغزی مطلوب خود را بالا ببرد و این موضوع تنها در همان جلسه رخ داده و پس از اتمام جلسه نشانه‌ای از ماندگاری اثر افزایش طیف توان در جلسات بعدی دیده نشده است. بنابراین شخص در جلسات درمانی نوروفیدبک آموزش می‌بیند تا در زمان نیاز دامنه ریتم‌های امواج مغزی مطلوب خود را افزایش دهد و از این توانایی در انجام فعالیت‌‌های روزمره استفاده کند.

کلمات کلیدی: نوروفیدبک، الکتروانسفالوگرام، ریتم حسی-حرکتی، کمبود توجه- بیش‌فعالی

دانشجو: نگار طاهرچهارجوی

استاد راهنما: دكتر مجید قشونی

استاد مشاور: دكتر ایرج وثوق

هيات داوري: دكتر مهدی آذرنوش

تاريخ دفاع:            دوشنبه 25/11/95                 ساعت: 13:00

محل:    دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد کلاس 108