جمعه, 01 تیر 1397

دریافت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مشهد

                             دانشکده:   فني و مهندسي گروه آموزشی: مهندسي­پزشكي-بیوالکتریک
وظایف آموزشی آقای: مهدي آذرنوش عضو هیات علمی تمام وقت
در نیم‏سال: اول سال تحصیلی 96-1395 سمت: مدیر گروه تعداد واحد موظف: 10 واحد
       

جدول ساعات حضور در محل کار با ذکر تدریس، حضور، مشاوره و شرکت در جلسات و شوراها

(جدول شماره 2)

ساعات

ایام هفته

8-7 10-8 12-10 14-12 16-14 18-16 20-18
شنبه _

حضور

(پاسخگویی به مراجعات اداری)

جلسه

(شورای آموزشی دانشکده)

جلسه

(شورای گروه)

مشاوره

(پاسخگویی با وقت قبلی)

- -
یک­شنبه - - - - - - -
دوشنبه

حضور

(مطالعه)

مشاوره

(پاسخگویی با وقت قبلی)

جلسه

(شورای پژوهشی دانشکده)

حضور

(امور اداری)

-

مشاوره

(پاسخگویی با وقت قبلی)

- -
سه‏شنبه

حضور

(مطالعه)

تدریس

(هوش محاسباتی)

حضور

(پاسخگویی به مراجعات اداری)

تدریس

(حسابگری الگوریتمی)

مشاوره

(پاسخگویی با وقت قبلی)

حضور

(تحقیق و پژوهش)

-
چهارشنبه

حضور

(مطالعه)

تدریس(ف)/مشاوره (ز)

(مدلسازی/ پاسخگویی با وقت قبلی)

حضور

(پاسخگویی به مراجعات اداری)

تدریس

(پردازش‌سیگنال/هوش‌محاسباتی)

مشاوره

(پاسخگویی با وقت قبلی)

- -
پنج­شنبه

حضور

(مطالعه)

تدریس

(پردازش سیگنال)

حضور

(پاسخگویی به مراجعات اداری)

تدریس

(مدلسازی)

حضور

(تحقیق و پژوهش)

- -
                   

 

جمع ساعات حضور: 17 ساعت جمع ساعات مشاوره: 11 ساعت جمع ساعات جلسات و شوراها: 6 ساعت