دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397

دریافت برنامه

دانشگاه آزاد اسلامی-واحد مشهد

دانشکده: مهندسی گروه آموزشی: مهندسی پزشکی
وظایف آموزشی آقای: حميدرضا كبروي  
در نیم‏سال: اول سال تحصیلی 96-95 سمت: عضو هیأت علمی تعداد واحد موظف: 15
         

2- جدول ساعات حضور در محل کار با ذکر تدریس، حضور، مشاوره و شرکت در جلسات و شوراها

(جدول شماره 2)

ساعات

   ایام هفته

10-8 12-10 14-12 16-14 18-16 20- 18
شنبه        -

حضور

(مشاوره)

     جلسه

     گروه

   حضور

(مشاوره)

   
یکشنبه -          تدريس

       -

     حضور

   (مشاوره)

   
دوشنبه -           

حضور

(رفع اشكال)

     -

   حضور

(رفع اشكال)

   
سه‏شنبه        -                     ز

حضور

(رفع اشكال)

   تدريس

     حضور

   (رفع اشكال)

   تدريس(هفته فرد)/

حضور(مشاوره) (زوج)

 
چهارشنبه -            تدريس      -

تدريس(هفته فرد)/

حضور(مشاوره) (زوج)

   
پنجشنبه تدريس تدريس      -  

     حضور

   (مشاوره)

   
جمع ساعات حضور: 8 ساعت جمع ساعات مشاوره: 10   جمع ساعات جلسات و شوراها: 2 ساعت

(توجه: حضور و مشاوره در ساعات بین 14-12 و 18 به بعد پذیرفته نیست.)

امضای استاد:

حميدرضا كبروي

نام و نام خانوادگی و امضای معاون آموزشی دانشکده:

مهندس سید امیر کرمی نژاد

نام و نام خانوادگی و امضای مدیر گروه:

دکتر مهدي آذرنوش

تایید اداره کل آموزش دانشگاه(امضا، تاریخ و مهر):