دوشنبه, 28 خرداد 1397

اطلاعیه اداره امور خوابگاههای دانشجويی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در رابطه با خوابگاه های دانشجویی

اداره امور خوابگاههای دانشجويی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با اعلام اطلاعیه ای مکان خوابگاههای دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد را اطلاع رسانی کرد .

متن کامل این اطلاعیه بدین شرح است :

1-     دانشگاه آزاد اسلامي با توجه به سياست هاي كنوني مبني بر جمع آوري كليه ساختمانهاي استيجاري در واحد مشهد در سال تحصيلي جديد اقدام به تعطيلي خوابگاههاي هفت تير وفرامرز عباسي نموده است. دانشگاه براي جايگزيني اين خوابگاهها ، ساختمان قبلي مركزي شماره1 رابا ظرفيت حدود 350 نفر دانشجوي دخترتجهيز وآماده سازي كرده ودانشجويان متقاضي خوابگاه از ابتداي مهر در اين ساختمان ساكن خواهند شد. لازم به ذكر است كه ظرفيت اين ساختمان 100 نفر بيش از ظرفيت خوابگاههاي استيجاري قبلي يعني هفت تير وفرامرز عباسي است كه از اين نظر در سال تحصيلي آينده موقعيت وشرايط بهتري از نظر خوابگاهها در مقايسه با سال قبل فراهم آمده ودانشجويان مي توانندبا توجه به دانشكده محل تحصيل خود كه بطور عمده در منطقه قاسم آباد واقع شده در اين ساختمان ساكن شوند.

2-     ساختمان خوابگاه ياس كه در مالكيت دانشگاه آزاد است طبق روال گذشته پذيراي 100 نفردانشجوي پزشكي ودانشجويان دوره هاي دكترا خواهد بود.

3-     براي تامين نظر دانشجويان رشته هاي مرتبط با پزشكي (پرستاري مامائي وپيراپزشكي) واز دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشكده علوم خيابان راهنمايي كه متقاضي خوابگاه هستند با امضاي تفاهم نامه اي ميان دانشگاه آزاداسلامي مشهد وبنياد دانشگاهي فردوسي ، دو ساختمان خوابگاه مريم (خيابان فلسطين) وخوابگاه ناظران (بلوار ابوطالب ) در نظر گرفته شده كه با نظارت اداره امور خوابگاههاي دانشگاه آزاد اقدام به خدمت رساني خواهد كرد.

4-     براي اسكان دانشجويان دختر وپسر مركز گلبهار ساختمانهاي مجهز در نظر گرفته شده كه در خود شهر گلبهاردر خدمت رساني به دانشجويان اقدام خواهند كرد.

درپايان به دانشجويان محترم وخانواده هاي گرامي آنان اطمينان خاطر داده مي شود كه براي ثبت نام وتقاضاي اسكان در خوابگاههاي دانشگاه به اداره امور خوابگاهها مراجعه و متناسب با مكان دانشكده محل تحصيل خود اقدام نمايند.

گفتنی است : اداره امور خوابگاه های دانشگاه آزاد اسلامی مشهد واقع در قاسم آباد - بلوار امامیه نبش امامیه 59 است .