دوشنبه, 28 خرداد 1397

-پرداخت شهريه بصورت نقد و اقساط و دريافت وام از محل صندوق رفاه دانشجويان

دانشجويان محترم متقاضي وام قرض الحسنه بانك مهر ايران ،پس از ثبت درخواست خود در پورتال دانشجويي فرم هاى ذيل را دريافت و تكميل و با مدارك مورد نياز به باجه بانك واقع در دانشكده مهندسى مراجعه نماييد.

فرم درخواست تسهيلات و فرمهاي ضميمه
فرم درخواست وام
فرم مشخصات و افتتاح حساب قرض الحسنه
تعهدنامه وام دانشجويي
مدارك افتتاح حساب دانشجويي
مدارك تشكيل پرونده تسهيلات