سه شنبه, 29 خرداد 1397
 
 
توصیه معاون پژوهش و فناوری واحد علوم و تحقیقات به دانشجویان: مجلات نامعتبر علمی را بشناسید. معاون پژوهش و فناوری واحد علوم و تحقیقات نسبت به برخی از مجلات علمی و پژوهشی و ISI نامعتبر که در ازای دریافت مبالغی اقدام به چاپ مقالات علمی می‌کنند، هشدار داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، دکتر محمد حسین مدرسی با بیان اینکه متأسفانه برخی از دانشجویان به دلیل عدم اطلاع از اعتبار مجلات، اقدام به چاپ مقالات خود در این نشریات می‌کنند، گفت: دریافت تسهیلات، پرداخت جایزه چاپ مقالات، دفاع و تسویه حساب پژوهشی تنها در صورت چاپ در مجلات معتبر قابل ارائه هستند.

وی با توجه به بخشنامه شماره 22598 مورخ 94/4/8 از سوی سازمان مرکزی مبنی بر عدم پذیرش مجلات نامعتبر برای انجام امور پژوهشی، افزود: به منظور سهولت دانشجویان در شناخت مجلات نامعتبر علاوه بر فهرست قبلی اعلام شده از سوی معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ، جدیدترین فهرست این مجلات در جدولی به شرح ذیل است که البته بر جداول گذشته افزون می‌شود .

نام مجله ISSN
Advances in Bioresearch 0976-4585
Biological Forum 0975-1130
Cumhuriyet Science Journal 1300-1949
Current World Environment 0973-4929
Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences 2231-6345
Indian Journal of Natural Sciences 0976–0997
Indian Journal of Science and Technology 0974-6846
International Journal of Academic Research 2075-4124
International Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences 2277-4998
International Journal of Life Sciences 2091-0525
International Journal of Natural and Engineering Sciences 1307-1149
International Journal of Review in Life Sciences 2231-2935
Journal of Applied Environmental and Biological Sciences 2090-4274
Journal of Biodiversity and Environmental Sciences 2220-6663
Journal of Renewable Natural Resources Bhutan 1608-4330
Online Journal of Veterinary Research 1328-925X
The Journal of Albertiana 0169-4324
Trakia Journal of Sciences 1312-1723
Trends in life sciences 2319-4731