سه شنبه, 29 خرداد 1397
ردیف کد پروژه موضوع پروژه استاد راهنما نوع پروژه تعداد
نفرات
نام و نام خانوادگی دانشجو سال
ورود
کد شناسایی نیمسال اخذ زمان دفاع نمره
پروژه
پروپوزال
PDF
گزارش
PDF
1 BEL0001 طراحي سيستم ثبت سيگنال مغزي، انتقال و ذخيره سازي در رايانه در شرايط تصويربرداري MRI محمدمهدي خليل زاده مطالعاتي- طراحي 1 نيره شهابي 1384 38403596 1388 اول   19.00    
2 BEL0002 طراحي و پياده سازي سيستم ثبت سيگنال قلبي با ابعاد كم به منظور استفاده در تلفن همراه محمدمهدي خليل زاده طراحي- پياده سازي 2 مهشيد زمردي راد
مهسا رعيتي بنادكوكي
1384
1384
38404037
38403642
1387 دوم   20.00
20.00
   
3 BEL0003 طراحي و پياده سازي سيستم ثبت و نمايش سيگنال تنفسي توسط سنسور مبتني بر كامپيوتر محمدمهدي خليل زاده طراحي- پياده سازي 1 نجمه غلامي 1384 38403492 1387 تابستان   19.00    
4 BEL0004 طراحي و پياده سازي سيستم دريافت سيگنال ديجيتال قلبي، نمايش و ذخيره سازي سيگنال در تلفن همراه محمدمهدي خليل زاده طراحي نرم افزار 1 محمدباقر خامه چيان 1385 38505573 1388 دوم   20.00    
5 BEL0005 بررسي و ارائه يك طرح بهينه انتقال سيگنال­هاي حياتي از طريق شبكه هاي انتقال داده در ايران
و ارائه و پياده سازي يك طرح نمونه براي انتقال سيگنال قلبي به صورت on-line
محمدمهدي خليل زاده طراحي- پياده سازي 1 _                
6 BEL0006 طراحي و پياده سازي نرم افزار سيستم نوروفيدبک براي دستگاه ثبت نوار مغزي 5 کاناله مجيد قشوني طراحي نرم افزار 1 _                
7 BEL0007 طراحي سيستم بيوفيدبك GSR مهدي آذرنوش طراحي- پياده سازي 1 فاطمه معزي بادي 1384 38404023 1388 اول زمستان 1388 20.00    
8 BEL0008 طراحي بيوفيدبک دوکاناله دما  مهدي آذرنوش طراحي- پياده سازي 1 حسين كليبري نوتاش 1384 38403748 1388 دوم تابستان 1389 17.50    
9 BEL0009 طراحي سيستم پلي گراف دو كاناله PPG و GSR و نمايش آنها در رايانه مهدي آذرنوش طراحي- پياده سازي 2 سيده پريسا رباني
افسون شريعتمدار احمدي
1384
1384
38403937
38403555
1388 اول پاییز 1388 19.50
19.50
   
10 BEL0010 ارزيابي سيگنال EEG در فعاليت هاي طولاني مدت مبتني بر توجه با استفاده از تبديل ويولت مهدي آذرنوش مطالعاتي- پردازشي 1 _                
11 BEL0011 طراحي و ساخت مدار اسيلاتور لاجيستيک سيد احسان تهامي طراحي- ساخت 1 نوشاز اميراحمدي 1385 38404113 1388 اول   19.00    
12 BEL0012 سيستم تشخيص موقعيت دست به منظور تشخيص ميزان ضايعات سيستم عصبي عضلاني سيد احسان تهامي طراحي نرم افزار 1 سمانه صفري بيدختي 1384 38403912 1387 دوم   19.50    
13 BEL0013 طراحي و شبيه سازي پمپ انسولين به منظور کمک به بيماران مبتلا به ديابت نوع 1 سيد احسان تهامي شبيه سازي 2 نازيلا سعيدنژاد
نسرين سادات هاشمي
1384
1384
38404088
38403684
1387 دوم   19.00
19.00
   
14 BEL0014 شبيه سازي سيستم بويايي انسان با استفاده از مدل Freeman به منظور استفاده در ربات سيد احسان تهامي شبيه سازي 1 _                
15 BEL0015 مانيتورينگ فشار كپسول هاي مركزي اكسيژن و گاز NO2 بيمارستان از طريق شبكه محمد راوري طراحي- ساخت 1 محمد صنعتگر 1384 38404119 1387 دوم   20.00    
16 BEL0016 طراحي و ساخت سيستم ثبت و پردازش هوشمند اصوات قلب براي تشخيص بيماري هاي قلبي مهدي آذرنوش طراحي- ساخت 2 مسعود مؤذن نجم آبادي
ايمان عليزاده اصفهكي
1384
1384
38403911
38404124
1388 اول زمستان 1388 20.00
20.00
   
17 BEL0017 طراحي و پياده سازي سيستم مراقبت ECG سه کاناله مبتني بر کامپيوتر مجيد قشوني طراحي- پياده سازي 2 _                
18 BEL0018 طراحي و پياده سازي سيستم بيوفيدبک نرخ تنفس مجيد قشوني طراحي- پياده سازي 1 فاطمه حيدري قره سو 1384 38403459 1387 دوم   19.00    
19 BEL0019 طراحي و پياده سازي بخش آنالوگ دستگاه ثبت سيگنال الکترومايوگرام سطحي دو کاناله مجيد قشوني طراحي- پياده سازي 1 مهدي پورفراهاني 1384 38403537 1387 دوم   17.00    
20 BEL0020 بررسي تغييرات طيف توان سيگنال مغزي در باندهاي مختلف فرکانسي در طي فرايند حافظه کاري براي افراد سالم مجيد قشوني مطالعاتي- پردازشي 1 مرتضي ذبيحي 1385 38506761 1389 دوم   20.00    
21 BEL0021 مانيتورينگ تنفس به روش پلتيسموگرافي القايي مهدي آذرنوش طراحي- پياده سازي 1 اعظم شوقي قراملکي 1384 38403538 1387 دوم تابستان 1388 19.00    
22 BEL0022 طراحي و پياده سازي سيستم فازي تشخيص دو نوع آريتمي قلبي مهدي آذرنوش طراحي- پياده سازي 1 صديقه بكتاش 1384 38404095 1387 دوم تابستان 1388 18.00    
23 BEL0023 طراحي و پياده‎سازي سيستم مراقبت از راه دور افراد سالخورده در خانه 1) طراحي و امکان سنجي محمدعلي خليل زاده طراحي-پياده­سازي 1 محمدرضا نعيم­آبادي 1384 38403853 1388 دوم   20.00    
24 BEL0024 طراحي و پياده‎سازي سيستم مراقبت از راه دور افراد سالخورده در خانه
2) طراحي و پياده‎سازي سيستم انتقال اطلاعات بي‎سيم (راه اندازي و ارتباط با ماژول)
محمدعلي خليل زاده طراحي-پياده­سازي 1 رضا صمدي 1385 38506783 1388 دوم   20.00    
25 BEL0025 طراحي و پياده‎سازي سيستم مراقبت از راه دور افراد سالخورده در خانه
2) طراحي و پياده‎سازي سيستم انتقال اطلاعات بي‎سيم (سيستم كدينگ انتقال داده)
محمدعلي خليل زاده طراحي-پياده­سازي 1 _                
26 BEL0026 طراحي و پياده سازي سيستم مراقبت از راه دور افراد سالخورده در خانه 3) طراحي و پياده سازي نرم افزار محمدعلي خليل زاده طراحي-پياده­سازي 1 _                
27 BEL0027 طراحي و پياده­سازي شبيه ساز ECG مبتني بر ميكروپروسسور  مهدي آذرنوش طراحي-پياده­سازي 1 وحيده سادات حسيني زاوه 1384 38404153 1388 اول زمستان 1388 19.00    
28 BEL0028 شبيه سازي سيگنال ECG  با استفاده از نرم افزار Matlab مبتني بر اصول فوريه سيد احسان تهامي مطالعاتي-شبيه­سازي 1 فرزاد نامور 1384 38403753 1388 اول   19.00    
29 BEL0029 طراحي و پياده سازي سيستم مانيتورينگ و اعلام هشدار ميزان گازهاي سمي در محيط هاي درماني محمد راوري طراحي-پياده­سازي 1 ميلاد رضايي ارده جاني 1384 38404447 1388 دوم   19.00    
30 BEL0030 طراحي  فرستنده و گيرنده ديجيتال  جهت ارسال داده هاي حياتي محمد راوري طراحي-پياده­سازي 1 سيدرضا حسيني 1385 38507046 1388 دوم   20.00    
31 BEL0031 طراحي و پياده سازي پمپ تزريق انسولين به منظور کمک به بيماران ديابتي نوع 1 سيد احسان تهامي طراحي-پياده­سازي 2 احسان شيدايي
علي غفوري
1385
1385
38501145
38501067
1388 دوم   20.00
20.00
   
32 BEL0032 بررسي  تغييرات طيف توان سيگنال هاي EEG در فعاليت هاي ذهني طولاني مدت مهدي آذرنوش مطالعاتي- پردازشي 1 محمدرضا يوسفي زشک 1385 38505085 1389 دوم   18.50    
33 BEL0033   محمد راوري مطالعاتي- پردازشي 1 سيدمحمدرضا حسيني 1384 38403878 1388 دوم   19.00    
34 BEL0034 شناسايي خودكار تومورهاي سرطان سينه از تصاوير ترموگرافي محمدمهدي خليل زاده مطالعاتي- نرم افزار 1 انسيه السادات سيد حسيني 1385 38505091 1388 دوم   20.00    
35 BEL0035 مونيتورينگ علائم حياتي از طريق اينترنت محمد راوري طراحي-پياده­سازي 1 سيد ناصر اكرامي 1384 38404059 1388 دوم   19.75    
36 BEL0036 پردازش گفتار وابسته به متن به منظور تشخيص هويت فرد محمد راوري مطالعاتي – پردازشي 1 فهيمه فضل خدا
مهسا جبري
1385
1385
38501307
38501586
1388 دوم   20.00
20.00
   
37 BEL0037 شناسايي ارقام چاپي به صورت بلادرنگ توسط نرم افزار MATLAB محمد راوري مطالعاتي – پردازشي 1 ندا يعقوبي 1385 38505246 1388 دوم   19.50    
38 BEL0038 بررسي تاثيرات موسيقي Rock و Classic بر روي سيگنال EEG انسان توسط روش‎هاي هوشمند محمد مهدي خليل­زاده مطالعاتي- نرم افزار 1 ساچلي زعفري 1385 38500962 1388 دوم   19.50    
39 BEL0039   سيد احسان تهامي مطالعاتي – پردازشي 2 فاطمه ابراهيم زاده ازغدي
صبا زحمتي
1385
1385
38507022
38501580
1388 دوم   19.75
19.75
   
40 BEL0040 طراحي و پياده سازي سيستم تبديل الگوي تصوير باينري به الگوي تحريک   فيزيکي محمدمهدي خليل زاده طراحي-پياده­سازي 1 آتنا باقرزاده يزدي 1385 38505128 1388 دوم   19.00    
41 BEL0041 طراحي و پياده­سازي دستگاه ثبت سيگنال الكترومايوگرام سطحي (SEMG) دو كاناله و نمايش توسط LabView محمدمهدي خليل زاده طراحي-پياده­سازي 2 افسانه زادنيا
مهديه ايرانمنش
1385
1385
38505116
38503502
1388 دوم   19.50
19.50
   
42 BEL0042 ارزيابي تغييرات فرکانسي باند SMR در اثر تقويت حافظه به کمک نوروفيدبک مجيد قشوني مطالعاتي – پردازشي 1 مرتضي محمدي 1385 38505112 1388 دوم   19.75    
43 BEL0043 طراحي تقويت کننده سيگنال قلبي با حذف ديجيتال نويز فرکانس پايين (DC) محمدمهدي خليل زاده طراحي-پياده­سازي 1 سميرا نجفي 1385 38501820 1388 دوم   19.00    
44 BEL0044 طراحي رابط گرافيكي كاربر براي پردازش سيگنالهاي قلبي  مهدي آذرنوش طراحي-پياده­سازي 1 علي مختاري 1385 38502181 1388 دوم تابستان 1389 19.00    
45 BEL0045 شبيه سازي کنترل يک سيستم عضله-مفصل به وسيله تحريک الکتريکي بر اساس راهکار کنترل پيش بين حميدرضا كبروي مطالعاتي – شبيه سازي 1 رسول ياري 1385 38501057 1388 دوم   20.00    
46 BEL0046 طراحي و پياده سازي سيستم پله تيسموگرافي امپدانسي و نمايش در نرم افزر Labview به منظور اندازه گيري ضربان قلب محمدمهدي خليل زاده طراحي – پياده سازي 1 محبوبه پرستار فیض آبادی 1385 38501866 1388 تابستان   19.50    
47 BEL0047 طراحي گلوكومتر ديجيتال سيد احسان تهامي طراحي – پياده سازي 2 عسل معصوم زاده
مهسا بديعي يزدي
1385
1385
38501539
38505067
1388 دوم   19.75
19.75
   
48 BEL0048 طراحي و ساخت دستگاه ثبت تاخير و حضور با استفاده از RFID محمدمهدي خليل زاده طراحي – پياده سازي 1 مريم قدمگاهي 1384 38403975 1388 اول   19.50    
49 BEL0049 ساخت و پياده سازي دستگاه تشخيص دماي بدن به صورت غير تماسي و نمايش دما بر روي نمايشگر محمدمهدي خليل زاده طراحي – پياده سازي 1 محمدعلي ايران شكوه 1384 38403548 1388 دوم   19.50    
50 BEL0050 طبقه بندي سيگنال هاي مغزي (EEG) با استفاده از شبكه عصبي پرسپترون با كاربرد BCI محمدمهدي خليل زاده طراحي – نرم افزاري 1 سيده وحيده ملانوروزي 1384 38404028 1387 تابستان   19.00    
51 BEL0051 فشرده سازي سيگنال الکتروکارديوگرام با استفاده از تبديل موجک مهدي آذرنوش طراحي – نرم افزاري 1 زهرا پسند 1384 38404144 1388 دوم تابستان 1389 19.50    
52 BEL0052 تشخیص احتمال وقوع بیماریهای عروق کرونری بر مبنای ریسک فاکتورهای بیماریهای قلبی با استفاده از
شبکه های عصبی مصنوعی
محمدمهدي خليل زاده طراحي – نرم افزاري 1 شيدا فلاحتي صادقي 1384 38403929 1388 دوم   19.00    
53 BEL0053 طراحی و پیاده سازی سیستم یادآور دارو محمد راوري طراحي – نرم افزاري 1 علي اكبر ثاقب رضايي 1384 38404121 1388 اول _      
54 BEL0054   محمدعلي خليل زاده طراحي – پياده سازي 1 حميدرضا فلاح زاده ابرقوئي 1384 38403845 1388 دوم   14.00    
55 BEL0055   محمد راوري طراحي – پياده سازي 1 محمد محمدي 1384 38403428 1388 اول   20.00    
56 BEL0056 بهینه سازی تعداد لایه ها در پالس اکسیمتری جنین به روش غیرتهاجمی سعيد راحتي طراحي - نرم افزار 1 زهرا حسن زاده بنابيدي 1385 38506995 1388 دوم   19.25    
57 BEL0057 طبقه بندي سيگنالهاي شنيداري به دو طبقه گفتار و غيرگفتار با استفاده از شبكه عصبي مهدي آذرنوش طراحي - نرم افزار 1 رضا خوسفيان 1385 38507358 1388 دوم تابستان 1389 19.00    
58 BEL0058 تشخيص هويت با استفاده از عنبيه مهدي آذرنوش طراحي - نرم افزار 1 آيدا صباغ 1385 38501390 1388 دوم تابستان 1389 19.00    
59 BEL0059 تشخيص مرحله REM خواب براي رفع كسالت ناشي از آن  مهدي آذرنوش طراحي - نرم افزار 1 سيده زينب طالب زاده خوشرودی 1385 38501165 1388 دوم تابستان 1389 19.00    
60 BEL0060 شبيه‌سازي كامپيوتری كنترل ايستادن بدون اتكاء به کمک تحريك الكتريكي عضلات مچ پا (با استفاده از
کنترل کننده PID، کنترل کننده فازی و کنترل کننده عصبی)
حميدرضا كبروي شبيه سازي 2 سيده سمن فاطمي
منيژه راه چمني
1385
1385
38503309
38503550
1388 دوم   20.00
20.00
   
61 BEL0061 استخراج ویژگی غیرمبتنی بر فرد از سیگنالهای الکترومایوگرام برای کنترل حرکت مچ دست
بوسیله تحریک الکتریکی عملکردی
حميدرضا كبروي طراحي - نرم افزار 2 ارغوان جزء مجيدي
افسانه كوهستاني
1385
1385
38501234
38505214
1388 تابستان   20.00
19.75
   
62 BEL0062 طراحی و ساخت یک مدار حلقه بسته برای توانبخشی حرکت در دست گرفتن یک شئ توسط دو انگشت
شست و اشاره در افراد دچار استروک با استفاده از بیوفیدبکهای دیداری و شنیداری
حميدرضا كبروي طراحي - نرم افزار 1 معصومه خضري 1385 38502970 1388 دوم   20.00    
63 BEL0063   مجيد قشوني طراحي - نرم افزار 1 الهام رمضاني 1385 38501476 1388 دوم   19.75    
64 BEL0064 استخراج نرخ تنفس با استفاده از سيگنال PPG محمدعلي خليل زاده طراحي - پياده سازي 1 سعيد بابادي 1385 38500937 1389 اول   19.50    
65 BEL0065 تأثير گوش دادن به قرآن بر آرامش ذهنی (با تحلیل تغییرات فرکانسی سيگنالهاي مغزي) مهدي آذرنوش طراحي - نرم افزار 1 حميد آزادي 1385 38501600 1388 تابستان پاییز 1389 19.50    
66 BEL0066 ارزيابي تغييرات در فعاليت فركانسي سيگنالهاي مغزي در حين فعاليت ذهني طولاني مدت مهدی آذرنوش   1 محمدرضا يوسفي زشك 1385 38505085 1389 دوم تابستان 1390 18.50    
67 BEL0067   سید احسان تهامی   2 سیدمحسن شهرآئینی
رضا ملاعلیزاده کلوخی
1385
1385
38505162
38507601
1388 تابستان   20.00    
68 BEL0068 بررسي و امكان سنجي تاييد هويت با استفاده از سيگنال مغزي حاوي رخداد P300 مهدی آذرنوش   1 غلامرضا محسني 1385 38501480 1389 دوم تابستان 1390 14.00    
69 BEL0069   حميدرضا كبروي   1 محمدرضا شریفی بمرود 1386 38601271 1389 اول   20.00    
70 BEL0070   حميدرضا كبروي   1 نسیم فرج پور 1385 38506917 1389 دوم   19.00    
71 BEL0071   حميدرضا كبروي   1 راحله مسرور 1385 38506825 1389 اول   14.00    
72 BEL0072 استفاده از الگوریتم های هوشمند به منظور تشخیص هویت بر اساس مؤلفه P300 محمدمهدي خليل زاده   1                  
73 BEL0073   حميدرضا كبروي   1 رقیه گیل چالانی 1384 38404092 1388 تابستان   17.75    
74 BEL0074   حميدرضا كبروي   1 زهره عباسی 1384 38408645 1389 اول   19.00    
75 BEL0075   حميدرضا كبروي   1 شهرزاد طالبیان مقدم 1385 38507382 1388 تابستان   19.50    
76 BEL0076 بررسي BioMEMS مهدی آذرنوش   1 صادق مركاني 1385 38505222 1389 اول تابستان 1390 14.00    
77 BEL0077   محمدمهدي خليل زاده   1 یاسر حیدری 1385 38502356 1389 اول   18.50    
78 BEL0078 طراحي رگ ياب نوزاد  مهدی آذرنوش   1 محمدرضا زرقي فروتقه 1385 38507442 1389 اول تابستان 1390 17.00    
79 BEL0079 طراحي واسط گرافيكي(GUI) به منظور آناليز و شناسايي فيبريلاسيون بطني در بيماران قلبي عروقي مهدی آذرنوش   1 حامد بروغني 1386 38603111 1389 دوم تابستان 1390 17.00    
80 BEL0080   حميدرضا كبروي   1 سمانه ايل بيگي 1385 38506858 1389 اول   19.50    
81 BEL0081   محمدمهدي خليل زاده   1 فاطمه ثنايي فيض آبادي 1385 38506708 1389 اول   19.50    
82 BEL0082   محمدمهدي خليل زاده   1 الناز جاويدي 1385 38507230 1389 اول   19.50    
83 BEL0083   سید احسان تهامی   1 احسان خدايي 1385 38507158 1389 اول   16.00    
84 BEL0084   حميدرضا كبروي   1 آناهيتا دلشاد 1385 38507030 1389 اول   19.50    
85 BEL0085   حميدرضا كبروي   1 معصومه دهباشي زاده طرقبه 1385 38501318 1389 اول   20.00    
86 BEL0086   حميدرضا كبروي   1 مرضيه شوروزي 1385 38501357 1389 اول   20.00    
87 BEL0087   محمد راوري   1 حسين فاطمي 1385 38505065 1389 اول   16.00    
88 BEL0088   محمدمهدي خليل زاده   1 سيد داود كريمي راد 1385 38507366 1389 اول   20.00    
89 BEL0089   حميدرضا كبروي   1 پرديس مجمع 1385 38507619 1389 اول   19.50    
90 BEL0090   محمدمهدي خليل زاده   1 فواد يحيي زاده 1385 38507427 1389 اول   20.00    
91 BEL0091   محمدمهدي خليل زاده   1 نعيمه يساقي 1385 38506978 1389 اول   19.50    
92 BEL0092   محمدمهدي خليل زاده   1 زهرا مسعودي كاظم آبادي 1385 38507673 1389 اول   19.50    
93 BEL0093   محمدمهدي خليل زاده   1 محمد جوانشيري قاسم آبادي 1384 38403922 1389 اول   18.50    
94 BEL0094 تشخيص اراده حركت دو دست توسط شبكه عصبي مهدی آذرنوش   1 مرتضي محمدجوادي 1385 38501419 1390 اول زمستان 1390 19.00    
95 BEL0095   محمدعلي خليل زاده   1 مظفر اقبال 1385 38501682 1390 اول   20.00    
96 BEL0096   سید احسان تهامی   1 مجید اعظم حسین زاده 1385 38501429 1389 دوم   18.00    
97 BEL0097 مروري بر چند مقاله دربارة اثرات فيزيولوژيكي نيكوتين، كافئين، الكل و چند هورمون مهدی آذرنوش   1 احسان صادقيان رائي 1385 38501409 1389 اول تابستان 1390 13.00    
98 BEL0098   حميدرضا كبروي   3 پریان گلچین
یلدا امیری مطلق
سمانه نعمتی
1386
1386
1386
38601063
38601705
38601243
1389 دوم   20.00
20.00
20.00
   
99 BEL0099   حميدرضا كبروي   1 تهمينه حاجی آقاجانپور 1385 38505226 1389 اول   19.25    
100 BEL0100   حميدرضا كبروي   1 سحر رحیمی 1385 38507244 1389 دوم   19.25    
101 BEL0101   محمد راوري   1 عاطفه افسری 1385 38506808 1389 دوم   19.50    
102 BEL0102   محمدمهدي خليل زاده   2 المیرا باقرزاده
شهرزاد ضیایی
1386
1386
38601810
38601665
1389 دوم   19.50
19.50
   
103 BEL0103   محمدمهدي خليل زاده   1 فاطمه نعمتی طرقبه 1386 38601408 1389 دوم   19.50    
104 BEL0104   محمدمهدي خليل زاده   2 نشاط امیدوار
سیده منور هاشمیان
1386
1386
38601457
38601173
1389 دوم   20.00
20.00
   
105 BEL0105   محمد راوري   2 میلاد عادلی نیک
مهدی محمدی کریتی
1386
1386
38601073
38601560
1389 دوم   18.00
18.00
   
106 BEL0106   سید احسان تهامی   1 سیده سکینه روح بخش باغی اول 1386 38601639 1389 دوم   18.75    
107 BEL0107   سید احسان تهامی   2 الهام سپاهی کرناوه
طاهره عسگری
1386
1386
38602032
38602497
1389 دوم   18.00
18.00
   
108 BEL0108   مجيد قشوني   1 خشایار نوروزپور 1386 38601347 1389 تابستان   19.00    
109 BEL0109   مجيد قشوني   1 ثریا مسعودنیا 1386 38601551 1389 دوم   19.50    
110 BEL0110   حميدرضا كبروي   2 مهرداد خاموشی
علی هوشیار فقیری
1386
1386
38601555
38601409
1389 دوم   17.00
17.00
   
111 BEL0111 تشخيص اراده حركت يك بعدي نشانگر از طريق پردازش هوشمند سيگنال مغزي  مهدی آذرنوش   1 آذين حسن زاده سلماسي 1386 38601356 1389 دوم زمستان 1390 17.50    
112 BEL0112 تفسير هوشمند داده هاي دروغ سنجي سيستم پلي گرافي کلاسيک  مهدی آذرنوش   1 سميه عابديني خادر 1386 38602240 1389 دوم پاییز 1390 19.00    
113 BEL0113 بيومتري توسط سيگنال PPG  مهدی آذرنوش   1 مهدي رجب زاده 1386 38601808 1389 دوم پاییز 1390 20.00    
114 BEL0114 طراحي و پياده سازي تقويت كننده سيگنال الكتريكي معده مهدی آذرنوش   2 حسين احتشامي فر
علي كاظمي صومعه كوچك
1386
1386
38601187
38603302
1389 دوم پاییز 1390 19.00
19.00
   
115 BEL0115   محمد راوري   1 احمدرضا صحرابیگی 1385 38507083 1389 دوم   19.00    
116 BEL0116   حميدرضا كبروي   1 محمدامین هاتف فرد 1385 38501809 1389 دوم   20.00    
117 BEL0117   مجيد قشوني   2 محمد رزاقی
سیدفرزاد مهدوی
1386
1386
38601574
38601552
1389 تابستان   19.00
19.00
   
118 BEL0118   محمد راوري   2 هدی مجدی
زهرا عباسی
1387
1387
38701152
38701433
1390 دوم   19.67
19.67
   
119 BEL0119   محمد راوري   2 معصومه رمضانی
سيده افروز ارزه گر
1388
1388
38800296
38800728
    _      
120 BEL0120   حميدرضا كبروي   1 فهيمه بختياري 1385 38506676 1389 دوم   20.00    
121 BEL0121   محمد راوري   1 حامد حسيني عطار 1385 38507508 1389 دوم   19.00    
122 BEL0122   سید احسان تهامی   1 سميرا محمودآبادي 1385 38506814 1389 دوم   19.00    
123 BEL0123   محمد راوري   1 سيدمحمدهادي موسوي اصفهاني 1385 38503087 1389 دوم   19.00    
124 BEL0124   سید احسان تهامی   1 ناعمه سادات اشفاقي 1386 38601869 1389 دوم   18.00    
125 BEL0125   محمدمهدي خليل زاده   1 سارا افسري 1386 38601074 1389 دوم   20.00    
126 BEL0126   محمدمهدي خليل زاده   1 عارفه بهرامي 1386 38601181 1389 دوم   19.50    
127 BEL0127   حميدرضا كبروي   1 شادي بهلول خيبري 1386 38601377 1389 دوم   19.50    
128 BEL0128   محمد راوري   1 فريده السادات حسيني 1386 38603126 1389 دوم   20.00    
129 BEL0129   سید احسان تهامی   1 حميد ولي پور 1385 38507585 1389 دوم   13.50    
130 BEL0130   محمد راوري   1 عصمت راوري 1386 38601765 1389 دوم   20.00    
131 BEL0131   محمد راوري   1 مريم رحمت زاده 1386 38601480 1389 دوم   17.00    
132 BEL0132   سعيد طوسي زاده   1 حسنيه ستار 1386 38601453 1389 دوم   18.00    
133 BEL0133   محمد راوري   1 فهيمه سراجي 1386 38601151 1389 دوم   17.00    
134 BEL0134   سيد احسان تهامي   1 مجتبي سريري خياط زاده 1386 38601558 1389 دوم   15.00    
135 BEL0135   سيد احسان تهامي   1 مهدي سعيدي 1386 38601113 1389 دوم   18.75    
136 BEL0136   محمدمهدي خليل زاده   1 م‍ژگان شيردل 1386 38601317 1389 دوم   19.50    
137 BEL0137   محمدمهدي خليل زاده   1 نعيمه صادقي زاده 1386 38601460 1389 دوم   19.50    
138 BEL0138   سعيد طوسي زاده   1 ثريا علمي راد 1386 38601269 1389 دوم   18.00    
139 BEL0139   سيد احسان تهامي   1 سكينه فرخي 1386 38603391 1389 دوم   18.00    
140 BEL0140   محمدمهدي خليل زاده   1 ويدا فكور سوم 1386 38601106 1389 دوم   19.50    
141 BEL0141   حميدرضا كبروي   1 سارا مشتاقي 1386 38601077 1389 دوم   20.00    
142 BEL0142   حميدرضا كبروي   1 فرشاد وحداني 1386 38601536 1389 دوم   17.00    
143 BEL0143 طراحي و ساخت دستگاه سنجش نرخ ضربان قلب توسط امواج IR از روي انگشت دست مهدی آذرنوش   1 محمدرضا رحيمي 1385 38507589 1389 دوم زمستان 1390 17.00    
144 BEL0144 تحليل دمانگاري سينه به وسيله يک شبکه عصبي مصنوعي مهدی آذرنوش   1 سيده فاطمه سليمي اشكذري 1386 38601621 1389 دوم زمستان 1390 19.50    
145 BEL0145 رمزگذاري تصاوير پزشکي با استفاده از معادلات آشوبگونه مهدی آذرنوش   1 مسعود باغبان طرقدري 1386 38602490 1389 دوم زمستان 1390 19.10    
146 BEL0146 ارائه روشي براي پيش بيني و کنترل حرکات انگشتان دست مهدی آذرنوش   1 اميرحسين اخوان 1385 38507412 1389 تابستان زمستان 1390 18.80    
147 BEL0147   مجيد قشوني   1 سيد حسام حسينيان 1386 38601146 1389 تابستان   20.00    
148 BEL0148   سید احسان تهامی   1 محمدقايم دلارام نژاد 1386 38603119 1389 تابستان   18.00    
149 BEL0149   محمد راوري   1 سيدمحمداسماعيل معصوميان حسيني 1385 38507540 1389 تابستان   18.00    
150 BEL0150   حميدرضا كبروي   1 محدثه هدايت زاده 1386 38601496 1389 تابستان   19.50    
151 BEL0151   حميدرضا كبروي   1 سيدمحمد حسيني 1384 38403531 1389 تابستان   14.00    
152 BEL0152   حميدرضا كبروي   1 الهام احمدي مقدم 1385 38501531 1388 تابستان   18.75    
153 BEL0153   محمد راوري   1 سجاد فیض اله 1386 38604413 1390 اول   20.00    
154 BEL0154   حميدرضا كبروي   1 ياسمن شكراله زاده رودسري 1386 38601329 1390 اول   19.00    
155 BEL0155   سيد احسان تهامي   1 مريم عزيزي 1387 38701022 1390 اول   19.00    
156 BEL0156   محمدمهدي خليل زاده   1 صدرا مولايي ابدال آبادي 1387 38704514 1390 اول   18.00    
157 BEL0157   سيد احسان تهامي   1 سيد الياس ملك جعفريان 1385 38504019 1390 اول   14.00    
158 BEL0158   حميدرضا كبروي   1 منيرا اله ديني حصاروييه 1387 38701289 1390 اول   19.50    
159 BEL0159   حميدرضا كبروي   1 مهشيد بناء كرماني 1387 38701475 1390 اول   19.00    
160 BEL0160   محمدمهدي خليل زاده   1 زهرا تقوي 1387 38701309 1390 اول   18.00    
161 BEL0161   سيد احسان تهامي   1 عليرضا عصاريان 1386 38601425 1390 اول   18.75    
162 BEL0162   الیاس رنجبریان   1 مرتضي جابري 1387 38702341 1390 اول _      
163 BEL0163 طراحي و پياده سازي نرم افزار دريافت و نمايش سيگنال قلبي در صفحه وب با استفاده از #C محمدمهدي خليل زاده   1 زهرا عابدي 1387 38701039 1390 دوم   20.00    
164 BEL0164 مقايسه‏ي توانايي شبکه‏هاي عصبي مصنوعي با نظارت و بدون نظارت در قسمت‏بندي تصاوير MR مهدی آذرنوش   1 شبنم اعتمادی 1387 38701904 1390 دوم تابستان 1391 20.00    
165 BEL0165   مهدی آذرنوش   2 آرین سیدی
علی تیموری
1387
1387
38701070
38701809
1390 دوم _      
166 BEL0166 تشخيص حالت حمله در سيگنال EEG فرد صرعي با استفاده از تبديلwavelet و ماشين بردار پشتيبان مهدی آذرنوش   1 بنفشه ذبحی 1387 38701895 1390 دوم تابستان 1391 17.00    
167 BEL0167   سید احسان تهامی   1 ايمان رعنايي 1387 38708638 1390 دوم _      
168 BEL0168   محمد راوری   1 ناهيد سميعي 1387 38701502     _      
169 BEL0169 طراحی و ساخت کنترل کننده شریان های خونی در اعمال جراحی ارتوپدی (گارو) محمد امین یونسی هروی   1 سجاد صدیقی 1391 38701481 1390 دوم تابستان 91 20.00    
170 BEL0170 اصلاح عمق ديد در تصويربرداري آندوسكوپي با بهره گيري از تكنيك دودزدايي كامبيز رهبر   1 سحر رهبر 1387       پاييز 90      
171 BEL0171 گوشي الكترونيكي پزشكي (Electronic Stethoscope) قاسم صادقي   1 زين العابدين عباسي نوده 1387       شهريور 91      
172 BEL0172 طراحی و ساخت تن پوش نوزادان به منظور مانیتورینگ سیگنال ECG محمد امین یونسی هروی   1 سيد امين جلال دهقان                
173 BEL0173 تشخيص احساسات با استفاده از آناليز سیگنالPPG محمد امین یونسی هروی   1 لادن حسين زاده
سحر عليدوست
               
174 BEL0174 مانیتورینگ مکانی فرد سالمند با استفاده از موبایل در بستر اینترنت محمد راوری     زهرا عباسی- هدی مجدی 1391              
175 BEL0175 بررسي عملكرد پروتزهاي عصبي مثانه حمید رضا کبروی     حسن رمضان زاده 1931              
176 BEL0176 تشخيص بيماري سرطان سينه به كمك شبكه عصبي تهامي     ريحانه راوري 1391              
177 BEL0177 طراحي,وساخت دستگاه گاز شمار اتومات كبروي     زهرا شهرآئيني 1391              
178 BEL0178 طراحی و ساخت دستگاه هوشمند COMPOUND HEATER با کنترل کننده PID محمد راوری     شهرام محمد علی پوربزدی 1391              
  BEL0179 رمزنگاری تصاویر پزشکی با استفاده از ویژگی های آشوبی اتوماتای سلولی احسان تهامی     ایمان رعنایی 1901              
1 BEL0180 طراحي و پياده سازي سيستم تحريك الكتريكي -عملكردي حلقه بسته قابل حمل كبروي     انتظاري- جهان مهر- ضميري- وطن دوست 1391              
2 BEL0181 ساخت دستگاه الکتروكارديوگَرافي با قابلیت اتصال به كامپيوتر صادقي     جلال مهدي زاده مقدم 1391              
3 BEL0182                          
4 BEL0183 تشخيص درجه تاكي كاردي و برادي كاردي با استفاده از ويژگي هاي استخراج شده از سيگنالهاي ECG صادقي     آتنا بهروزي فر -جلوه حسيني 1391              
5 BEL0184 ساخت لودسل جهت اندازه گيري نيرو صادقي     ميرفخرايي - بهنام نادري 1391              
6 BEL0185 ارزيابي مداوم و عيني احساسات در محيط هاي تعاملي با كاربر وحيدرضا سبزواري     مرجان وطن پور 1391              
7 BELO186 طراحي و پياده سازي سيستم ثبت سيگنال قلبي با الكترود خازني و نمايش آن در صفحه وب خليل زاده     زهرا تقوي -نرجس صدقيان مقدم-زهرا عابدي 1391              
8 BEL0187 طراحی و ساخت دستگاه هیدرودرمی محمد راوری     بهروز رضائی زاده 1391              
9 BEL0188 ارائه مدلی با ساختار پاره ای خطی به منظور پیش بینی خروجی یک سیستم عضله مفصل کبروی     رضا خاکشور بایگی 1391              
10 BEL0189 طراحی و ساخت یک سیستم مبتنی بر بيوفیدبک های دیداری و شنیداری به منظور بهبود کیفیت تعادل هنگام ایستادن کبروی     ويداخزاعي- نورالهدي اعلمي دوست- فاطمه رضواني 1391              
11 BELO190 تشخيص انفاركتوس قلبي با استفاده ازشبكه عصبي تهامي     گل آرا عاقبتي 1391              
12 BEL0191 یادگیري تقویتی تهامی     سید هومن بوي افراز 1391              
13 BEL0192 طراحي و ساخت سيستم کامپيوتري ثبت نيروهاي کف پا هنگام گام برداشتن با استفاده از سنسور استرين گيج کبروي     فهيمه نجفي -شيما خامنه -فريده عربخواني 1391              
  BEL0193 تشخيص احساسات با استفاده از شبكه عصبي از طريق نرم افزار متلب صادقي     بهناز دهقان زاده-مريم هنرمند 1391              
  BEL0194 شناسايي و جداسازي تومور در تصاوير ام ار اي با استفاده از هيستوگرام تصوير خليل زاده     بهنوش عبداللهي 1391              
  BEL0195 شناسائی الگوی سینرژی بین عضلات بازو به وسیله شبکهای عصبی شناسائی الگوی سینرژی بین عضلات بازو به وسیله شبکهای
مصنوعی و سیگنا ل ای ام جی سطحی
      سحر عبداللهی، سمیه علوی 1391              
  BEL0196 ارائه ي سيستم قابل حمل پردازش بلادرنگ سيگنال قلبی و تشخيص خودكار آريتمی به كمك
پردازنده ي DSP
صادقی     فائقه محمودي زهرا كمالی 1391              
  BEL0197 تشخیص بیماری پارکینسون از طریق سیگنال گیت و با استفاده از شبکه عصبی تهامی     مهذی مجیذی نیا 1391              
  BEL0198 اتصال بيوالكترونيك قابل كاشت در نواحي كه عصب از دست رفته است كبروي     شبنم دولتي 1391              
  BEL0199 تشخيص بيماري سرطان سينه به كمك شبكه عصبي حفظ تعادل به كمك سيستم تهامي     ريحانه راوري 1391              
  BEL200 حفظ تعادل به كمك سيستم فازي سلسله مراتبي كبروي     وحيد ملوندي نيكو 1391              
  BEL0201 تشخيص احساسات با استفاده از شبكه عصبي از طريق نرم افزار متلب صادقي بجستاني     بهناز دهقان زاده مريم هنرمند 1391              
  BEL0202 پردازش تصاوير مربوط به عنبيه چشم به منظور تشخيص فردتوسط يك شبكه عصبي(Feed Forwaed Back Propagation راوري     سيد محمد اسماعيل معصوميان حسيني عباس مصدق 1391              
  BEL0203 طراحي و ساخت دستگاه گاز شمار اتومات كبروي     زهرا شهرآئيني 1391