جمعه, 01 تیر 1397

انتشار ویرایش سوم کتاب «مقدمه ای بر مهندسی پزشکی»

ویرایش سوم کتاب «مقدمه ای بر مهندسی پزشکی» تألیف آقایان دکتر «سید احسان تهامی»، مهندس «ناصر حافظی مطلق» و خانم مهندس «فاطمه داوری نیا» به چاپ رسید.

مشاهده تصویر کتاب

TarhJeld