جمعه, 01 تیر 1397

انتشار کتاب ابزار دقیق و اندازه‌گیری الکترونیکی":

کتاب "ابزار دقیق و اندازه‌گیری الکترونیکی" به‌عنوان مرجع کشوری دروس "ابزار دقیق" و " اندازه‌گیری الکترونیکی" رشته مهندسی برق و مهندسی

پزشکی دانشگاه پیام نور، به قلم مهندس ناصر حافظی‌‌مطلق، منتشر شد.

این کتاب برای دانشجویان و علاقه‌مندان حوزه سامانه‌های کنترل صنعتی، کنترل خودکار، تجهیزات پزشکی، ابزار دقیق و اندازه‌گیری الکترونیکی قابل‌استفاده است.

Andazegiri