سه شنبه, 29 خرداد 1397

طراحي و پياده سازي سيستم ثبت سيگنال قلبي با ابعاد كم به منظور استفاده در تلفن همراه

مهشيد زمردي راد، مهسا رعيتي بنادكوكي

دكترمحمد مهدی خلیل زاده

با وجود تكامل و پيشرفت روزافزون فنآوريهاي تشخيصي در بيماريهاي قلبي، هنوز هم خواندن الكتروكارديوگرام (ECG) بعنوان يك كليد تشخيص و کنترل بيماريهاي قلبي به شمار ميرود و در اكثر موارد اولين تست پاراكلينيك پس از گرفتن شرح حال و معاينه فيزيكي بيمار در رويكرد تشخيصي به بيماريهاي قلبي، انجام يك ECG است.

يكي از مهمترين موارد نگهداري بيماران قلبي كنترل مداوم وضعيت قلبي آنها است .

هدف اصلی از انجام این پروژه طراحي و پیاده سازی سيستم ثبت سيگنال قلبي با كمترين حجم به منظور استفاده در تلفن همراه می باشد كه با طراحي سيستم فوق مي توان در پروژه هاي بعدي از ظرفيت شبكه تلفن همراه استفاده نمود. در يك طرح كلي توسط مدارهاي سخت افزاري سيگنال ECGثبت شده و بعد از عبور از بخش ديجيتال به موبايل ، توسط پورت USB ، ارسال مي شود و در موبايل ذخيره و نمايش داده مي شود.اين پروژه شامل بخش ثبت سيگنال وارسال داده ديجيتال شده در طرح فوق می باشد.