جمعه, 01 تیر 1397


طراحي و پياده‌سازي سيستم پله‌تيسموگرافي امپدانسي و نمايش در نرم‌افزارlabview به منظور اندازه‌گيري ضربان قلب

محبوبه پرستار

دكتر محمد مهدی خلیل زاده

پله تیسموگرافی امپدانسی یا همان IPG می‌تواند به عنوان یکی از پارامتر‌های مهم در تشخیص بسیاری از بیماری‌ها به شمار رود که ثبت این سیگال و استخراج سیگنال ضربان قلب از آن یکی از راه‌های تشخیص سلامت فرد است.

هدف این پروژه طراحی و ساخت سیستمی برای ثبت سیگنال امپدانس و انتقال این سیگنال ثبت شده به کامپیوتر توسط پروتکل مناسب و نمایش real-time آن با استفاده از نرم افزار مناسب می‌باشد. بدین منظور یک سری فعالیت‌های تحقیقاتی جهت بررسی تکنیک‌های دریافت سیگنال امپدانس و طراحی مدار مناسب جهت ثبت آن انجام شد.

نهایتا ارسال این سیگنال به کامپیوتر با استفاده از میکروکنترلر AVR مدل ATMega32 و از طریق پورت سریال صورت گرفت و توسط نرم افزار labview نمایش داده شد.