سه شنبه, 29 خرداد 1397

طراحي و ساخت سيستم ثبت و پردازش هوشمند اصوات قلب براي تشخيص بيماري هاي قلبي

 

دانشجویان:مسعود موذن نجم آباد، ايمان عليزاده اصفهكي

استاد راهنما:               مهدي آذرنوش

صداهای قلب اغلب اولین نشانه تغییرات آسیب شناختی دریچه های قلبی است. بنابراین صداهای قلبی نقش مهمی در تشخیص بیماری های قلبی ایفا می کند. با معرفی شیوه اکوکاردیوگرافی تشخیص های دقیق و قابل اطمینانی جهت بیماری های دریچه قلبی بدست آمد، ولی با توجه به اینکه این تکنولوژی از لحاظ اقتصادی قیمت زیادی دارد و می بایست حتما توسط کاردیولوژیست متخصص صورت پذیرد لذا پزشک عمومی لزوما به سیستمی ارزان قیمت با کارکرد ساده جهت تشخیص تغییرات آسیب شناختی در صداهای قلبی دارد تا تعداد ارجاع نادرست بیمار به پزشک متخصص جهت تست اکوکاردیوگرافی محدود گردد.

در این پایان نامه ابتدا توسط یک استتوسکوپ الکترونیکی مناسب که در همین پروژه ساخته شده است صدا های قلبی دریافت و توسط کارت صدای رایانه ثبت می شود ارتباط بین استتوسکوپ و رایانه توسط کابل کارت صدا صورت می گیرد و ثبت در رایانه می تواند توسط هر نرم افزار ثبت از جمله jetaudio و ... شده و با فرمت wave ذخیره شود. سپس داده ها به نرم افزار MATLAB انتقال داده شده و در آنجا داده ها ابتدا از یک مرحله آماده سازی می گذرند پس از آن داده از یک مرحله تبدیل ویولت می گذرند. از این تبدیل برای استخراج ویژگی استفاده شده، ویژگی های استخراج شده به عنوان ورودی وارد یک شبکه عصبی MLP می شوند این شبکه چنان آموزش دیده که می تواند صدای قلب با بیماری تنگی دریچه آئورت (AS: Aortic Stenosis) را از صدای قلب نرمال تشخیص دهد به اینگونه که در صورتی شخص دچار عارضه AS باشد شبکه مقدار 1-   و در صورتی که شخص سالم باشد شبکه مقدار 1 را بر می گرداند.


پردازش هوشمند اصوات قلب


پردازش هوشمند اصوات قلب 2