سه شنبه, 29 خرداد 1397

از دیرباز تا کنون مشکل پرستاران و پزشکان مرتبط با نوزادان به ویژه در بخش مراقبت های ویژه نوزادان (NICU) این است که برای تزریق، خون گیری یا زدن IV برای نوزادان کار بسیار مشکل و دشواری پیش رو دارند. به علت نرم بودن بافت نوزاد و عمقی تر بودن وریدهای اندام آنها و همچنین نازکی رگها، پیدا کردن رگ نوزاد بسیار مشکل است. از این رو بدنبال راه حل این معضل اقدام به طراحی و ساخت دستگاه رگ یاب نوزاد نمودیم. در این دستگاه از تکنولوژی نور سرد پرتوان LED قرمز رنگ با عمق نفوذ بالا استفاده شده است. این ابزار به صورت پرتابل طراحی شده تا بتوان به صورت سریع و اورژانسی از آن استفاده نمود. کاربر به راحتی خواهد توانست رگ نوزاد را با کنتراست بسیار مناسب نسبت به دیگر بافتها مشاهده و در زمان بسیار کم عملیات تزریق یا خون گیری را انجام دهد که این امر باعث کاهش انتقال عفونت در نوزاد، کاهش درد ناشی از تزریق در نوزاد، کاهش استرس نوزاد، تسریع در بهبود بیماران و افزایش دقت و صحت عملکرد پرستاران خواهد شد.

رگ ياب نوزاد