سه شنبه, 29 خرداد 1397

circ

هدف در اين پروژه ساخت دستگاهي است كه با استفاده از دريافت تغييرات در حجم خون سرخرگ انگشت، نرخ ضربان قلب محاسبه‌مي‌كند. در حالت كلي اين پروژه شامل يك دیود مادون قرمز است، كه طول‌موج مادون قرمز را به طرف انگشت دست‌مي‌فرستد. قسمتي از نور بازتابيده شده و توسط يك سنسور دیود نوری شناسايي مي‌شود.تغييرات حجم خون توسط دنباله‌اي از پالس‌هاي خروجي فتوديود نشان داده مي‌شود. اندازه‌ي اين تغييرات بسيار كوچك بوده كه بتواند مستقيما توسط ميكروكنترلر مورد استفاده قرار گيرد. بنابراين دو طبقه تقويت كننده به همراه فيلتر بالاگذر و مدار انتگرال‌گير جهت تصحيح سيگنال و رساندن ماكزيمم ولتاژ سيگنال به سطح آستانه‌ي قابل فهم براي ميكرو، استفاده شده ‍‌‌است. تعداد ضربان قلب اندازه‌گيري شده، توسط يك نمایشگر کاراکتری 2*16 نشان داده مي‌شود.

در استفاده از PPG همواره ملاحظاتي را بايد در نظر گرفت. عوامل محدود كننده‌ي اين تكنولوژي عبارتند از ناتواني اندازه‌گيري دقيق هنگامي كه شخص در حال فعاليت فيزيكي است و يا هنگامي كه فشار زيادي بر روي سنسورهاي پالس اكسيمتر وارد مي‌شود.