چهارشنبه, 02 اسفند 1396

پانزدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران در روزهاي  24 و 25 بهمن ماه سال 1387   به ميزباني دانشگاه ازاد اسلامي - واحد مشهد برگزار گرديد.

پانزدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي    -    jpg