پنج شنبه, 22 آذر 1397

سلام دوستان ببخشید ی سوال داشتم من حذف و اضافه قراره 6 واحد حذف کنم و 5-7 واحد بردارم باید مجوز بگیرم؟ 😶


دو درس میتونید حذف کنید تعداد واحد مهم نیست تعداد درس مهمه. بیشتر از دو درس مجوز از گروه بگیرید