پنج شنبه, 22 آذر 1397


درسی که نمره اش قطعی شده باشه در صورتیکه استاد قبول کرده باشه اشتباه شده نمره اش ممکنه اصلاح بشه؟ بله ممکنه اما پروسه طولانی داره اما میشه!نامه باید از استاد

بگیرین که در آن استاد ذکر کرده باشه اشتباه کرده و همچنین برگه امتحان باید پیوست بشه و مدیر گروه هم نامه استاد رو پاراف کنه و تایید . بعدبرین معاونت آموزش.

معمولا چون اساتید توبیخ میشن برای اینکه ذکر کنن اشتباه کردن خیلی سخته همچین نامه ای یدن.