جمعه, 01 تیر 1397

fمنابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی( بیوالکتریک)94

مولفین و مترجمین

ریاضیات مهندسی:

Advanced Engineering Mathematics, Ervin Krezig, Eighth Edition, John WILE & Sons, 1999

فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی:

1. فیزیک پزشکی تالیف جان کامرون

2. فیزیک پزشکی تالیف عباس تکاور

3. مقدمه ای بر مهندسی پزشکی جلد اول تالیف سید ابوالفضل صانعی و سید محمد فیروزآبادی

4. مقدمه ای بر مهندسی پزشکی جلد دوم تالیف سید ابوالفضل صانعی و فرهاد طباطبایی

6.مقدمه ای برمهندسی پزشکی تآلیف سید احسان تهامی،ناصر حافظی مطلق،فاطمه داوری نیا

7. Intruduction to Biomedical Engineering, Bronzino

سیگنالها و سیستم ها:

پدید آورنده: آلن اوپنهایم . آلن ویلسکی حمید نواب: مترجم محمود دیانی، ناشر نص. بهمن 1386

مدارهای الکتریکی:

نظریه اساسی مدارها و شبکه ها: (جلد 1و2)، چارلز دسور ترجمه دکتر جبه دار مارالانی، سال 1380

الکترونیک:

مبانی الکترونیک: پدید آورنده: سید علی میرعشقی، محمود برنجکوب، مسعود عمومی ناشر: شیخ بهایی ـ خرداد ماه 1387

تجلیل و طراحی مدارهای الکترونیک: پدید آورنده: تقی شفیعی، مسعود عمومی (ویراستار) ناشر: شیخ بهایی 04- اسفند، 1386

فیزیولوژی و آناتومی:

-         فیزیولوژی پزشکی ـ پدید آورنده: آرتور گایتون، جان ادوارد هال

-         فیزیولوژی ـ شناخت اعمال و وظایف اعضای مختلف بدن ـ دکتر رستمی و همکاران

-         آناتومی، دکتر حکمت

 

 

زبان انگلیسی

.1.انگلیسی برای دانشجویان  رشته مهندسی پزشکی

سیامک نجاریان،مهناز کارگر، و روشنک دارائی  پدیدآورندگان :

  انتشارات سمت تلفن 021-66408120   و 664055678

.2.انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی پزشکی

پدیدآورندگان : سید احسان تهامی، محمود نجاتی طرقی

نگاران سبز تلفن:051-36629467   -09155683381-  09153023890

 3.مقالات چاپ شده در ژورنالهای علمی معتبر