جمعه, 01 تیر 1397

برای افرادی که در نوروز 96 بدنبال تهیه مقدمات پایان نامه هستند؛

آموزش کامل ترفندهای پروپوزال نویسی! +آموزش PDF

خیلی از افراد هستند که به دلیل نبود یک سازوکار مناسب در سامانه آموزشی کشور، با فشار اساتید در همان ابتدای ترم تحصیلی برای نگارش پروپوزال روبرو می شوند، به همین بهانه در ادامه سه جزوه کاربردی و کامل نکات پروپوزال نویسی آمده است.

خبرنامه دانشجویان ایران: بدون شک پروپوزال نویسی یا پیشنهادهٔ پژوهشی یکی از مهمترین فعالیت دانشجویان در مقاطع تکمیلی هستند، درسی دو واحدی که مقدمه ای برای نگارش پایان نامه در موضوعات مختلف است.

به گزارش خبرنگار صنفی - آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ پیشنهادهٔ پژوهشی آغاز یک طرح تحقیقاتی است و چارچوب اصلی پایان نامه را کاملا در بر می گیرد. برای نگارش پروپوزال باید مسائلی را در بخش انتخاب موضوع و شیوه نگارش و قسمت های مهم آن بدانید، از جمله، موضوع تحقیق، توضیح موضوع و اهمیت آن، ادبیات تحقیق و پژوهش های مرتبط، اهداف و فرضیه ها، روش ها و ابزار های تحقیق، نتایج و توصیه ها و منابع مآخذ که آگاهی از جزئیات این موارد می تواند شما را در نگارش یک طرح پژوهشی کمک کند.

اما خیلی از افراد هستند که به دلیل نبود یک سازوکار مناسب در سامانه آموزشی کشور، با فشار اساتید در همان ابتدای ترم تحصیلی برای نگارش پروپوزال روبرو می شوند، به همین بهانه در ادامه سه جزوه کاربردی و کامل نکات پروپوزال نویسی آمده است. 

دریافت بخش اول   دریافت بخش دوم  دریافت بخش سوم