جمعه, 01 تیر 1397

 

 به اطلاع متقاضیان آزمون کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی می رساند

منابع درس زبان تخصصی ارشد مهندسی پزشکی به شرح زیر می باشد:

1.  انگلیسی برای دانشجویان  رشته مهندسی پزشکی:

پدیداورندگان :سید احسان تهامی، محمود نجاتی طرقی

نگاران سبز تلفن:051-36629467   -09155683381-  09153023890  

 
2. انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی پزشکی:

پدیدآورندگان :سیامک نجاریان،مهناز کارگر، و روشنک دارائی

  انتشارات سمت تلفن 021-66408120   و 664055678


3. مقالات چاپ شده درژورنالهای معتبر مهندسی پزشکی