سه شنبه, 29 خرداد 1397

معاون دانشگاه علمی کاربردی گفت: ایجاد رشته های جدید شغل محور باید مورد توجه مراکز علمی کاربردی قرار گیرد و از ارائه دوره های تکراری جلوگیری شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهر علیزاده در دیدار کارکنان مرکز امور مدرسان دانشگاه به وضعیت فعلی مدرسان اشاره کرد و آسیب شناسی در جهت رفع مشکلات فعلی و ایجاد پویایی در سیستم را راهگشا دانست.

وی افزود: باید نگاه ویژه ای به مدرسان داشته باشیم زیرا این مدرس است که نتیجه زحمات اصلي دانشگاه را در کلاس درس به دانشجو انتقال می دهد و مدیران ارشد اگر به مدرسان توجه نکنند دانشگاه با مشكلات كيفيتي مواجه خواهد شد.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی مشکل مدرسان دانشگاه را نگاه جزئی نگری و بخشي دانسته و اظهار داشت: باید براي ساماندهي امور مدرسان کل مجموعه را در نظر داشته باشیم و با شناسایی و توانمند سازی اجزاء مختلف نظیر گسترش، برنامه ریزی درسی، مدرسان و ... دانشگاه را ارتقاء دهیم.

مهرعلیزاده دانشگاه را به مثلثی تشبیه کرد که یک ضلع آن را مراکز آموزش علمی کاربردی و ضلع دیگر آن را واحدهای استانی و سومین ضلع آن موسسات تشکیل می دهد و مشکل در ارتباط و تعامل سازنده و هم‌افزايي این سه ضلع با هم است که می بایست این ارتباط برقرار شود تا دانشگاه به جایگاه واقعی خود دست یابد.

وی افزود: زیرساخت های دانشگاه باید اصلاح شود. لزوم داشتن اساسنامه مراکز آموزشی و اخذ مجوز از دفتر گسترش وزارت علوم کاملاً مشهود است. 

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی رشد نامتوازن، عدم توجه به مباحث بنيادي و نظري دانشگاه و غفلت از چهارچوبهای حقوقی و ارتباط با بخشهای بیرون از دانشگاه را از دیگر مشکلات برشمرد که باید بررسی و با برنامه ریزی و آسیب شناسی دقیق مرتفع شود