سه شنبه, 29 خرداد 1397
رديف نام فرم دريافت فايل زمان مورد استفاده
  عناوین پایان نامه های کارشناسی ارشد بیوالکتریک دریافت  
1 مراحل اخذ، اجرا، دفاع و تسويه پايان نامه كارشناسي ارشد دريافت كليه مراحل مربوط به پايان‌نامه
2 تعيين استاد راهنما دريافت ارائه پيشنهاد تحقيق
3 تعهد عواقب عدم وجود ظرفيت خالي استاد راهنما دريافت ارائه پيشنهاد تحقيق
4 پروپوزال دریافت ارائه پيشنهاد تحقيق
5 دعوت نامه جلسه بررسي پروپوزال دريافت ارائه پيشنهاد تحقيق
6 فرم گزارش پيشرفت سه ماهه دريافت حين انجام پايان‌نامه
7 قالب نگارش پايان‌نامه دريافت حين انجام پايان‌نامه
8 كفايت پايان‌نامه دريافت دفاع از پايان‎‌نامه
9 اعلام وصول پايان‌نامه دريافت دفاع از پايان‎‌نامه
10 درخواست كلاس سمعي دريافت دفاع از پايان‎‌نامه
11 اعلاميه دفاع دريافت دفاع از پايان‎‌نامه
12 دعوت نامه جلسه دفاع دريافت دفاع از پايان‎‌نامه
13 درخواست صورتجلسه دفاع دريافت دفاع از پايان‎‌نامه
14 ارزيابي مديريت پژوهش دريافت دفاع از پايان‎‌نامه
15 ارزيابي دفاع دريافت دفاع از پايان‎‌نامه
16 درخواست فرصت ارائه مقاله دريافت فرصت ارائه مقاله
17 فرم ب دريافت فرصت ارائه مقاله و فارغ‌التحصيلي
18 گزارش نهايي دريافت فرصت ارائه مقاله و فارغ‌التحصيلي
19 تعهدنامه اصالت دريافت فارغ التحصيلي
20 ارزيابي مقالات دريافت فارغ التحصيلي
21 عدم ارائه مقاله دريافت فارغ التحصيلي
22 تأييد نهايي استاد راهنما براي تسويه حساب دريافت فارغ التحصيلي
23 نمونه پوستر دريافت فارغ التحصيلي
24 تسويه حساب با گروه دريافت فارغ التحصيلي
25 چك ليست تحويل مدارك دريافت فارغ التحصيلي

26

درخواست كمك هزينه پايان نامه دريافت فارغ التحصيلي
27
فرم ساختار بانك اطلاعات دریافت فارغ التحصيلي
28

فرم ارائه چكيده پايان‌نامه

دریافت فارغ التحصيلي
29

درخواست اخذ دروس بیوالکتریک

دریافت آغاز انتخاب واحد
30 درخواست اخذ دروس  بیومکانیک دريافت آغاز انتخاب واحد
31 آئین نامه داخلی شیوه تهيه، نگارش و تحويل پایان نامه -بیومکانیک دریافت دفاع از پايان‎‌نامه
32

فرم تعیین استاد راهنما ویژه  بيومكانيك

دریافت ارائه پيشنهاد تحقيق
33

راهنمای درس سمینار کارشناسی ارشد

دریافت  آغاز انتخاب واحد
34 فرم معافيت پرداخت شهريه دانشجويان فاقد كد و آماده دفاع  دریافت دفاع از پايان‎‌نامه
35 صورتجلسه دفاع  جهت ضمیمه به پایان نامه چاپی  دریافت فارغ التحصيلي