جمعه, 01 تیر 1397

دریافت برنامه

دانشگاه آزاد اسلامی-واحد مشهد

دانشکده: مهندسی گروه آموزشی: مهندسی پزشکی - بيومكانيك
وظایف آموزشی آقای: فرامرز فيروزي  
در نیم‏سال: دوم سال تحصیلی 95-94 سمت: مدير گروه مهندسي‌پزشكي - بيومكانيك تعداد واحد موظف: 10
         

2- جدول ساعات حضور در محل کار با ذکر تدریس، حضور، مشاوره و شرکت در جلسات و شوراها

(جدول شماره 2)

ساعات

ایام هفته

10-8 12-10 13-12 15-13 17-15 19-17 21-19
شنبه

حضور

پاسخگويي

جلسه شوراي دانشكده

حضور

پاسخگويي

جلسه شورای گروه/

پاسخگويي

تدريس 16691 تدريس 16700/16701 تدريس 16692
یکشنبه

حضور

پاسخگويي

حضور

پاسخگويي

حضور

پاسخگويي

تدريس 16692

پاسخگويي (ز)

تدريس 16692

پاسخگويي (ز)

حضور

پاسخگويي تا 18

 
دوشنبه

مشاوره

 

مشاوره مشاوره        
سه ‏شنبه

 

 

           
چهارشنبه

مشاوره

 

مشاوره مشاوره مشاوره مشاوره    
پنجشنبه  

حضور

پاسخگويي

حضور

پاسخگويي

حضور

پاسخگويي

تدريس 16702 تدريس 16703  
جمع ساعات حضور: 17 ساعت جمع ساعات مشاوره: 14 ساعت جمع ساعات جلسات و شوراها: 3 ساعت

(توجه: حضور و مشاوره در ساعت 18 به بعد پذیرفته نیست.)

امضای استاد: فرامرز فيروزي

 

نام و نام خانوادگی و امضای معاون آموزشی دانشکده: