شنبه, 02 بهمن 1400

  آزمایشگاه مداروالکترونیک پزشکی

 

1-     آزمایشگاه مدار و الکترونیک پزشکی( طبقه اول انتهاي راهرو اول روبروي سالن مطالعه برادران)

-        دروس مربوطه: آز مدار- آز الکترونیک1- آز الکترونیک2 – آز مدار منطقی – آز میکرو

-        مساحت : 47 متر مربع (5.4m * 8.78m)

-        تجهیزات آزمایشگاه:

    اسيلوسكوپ- منبع تغذیه dc – فانکشن ژنراتور- مولتی متر دستی دیجیتال- ست آموزشی منطقی- کامپیوتر- پروگرامر- ست اموزشی میکروکنترلر AVR

ا


      ا