شنبه, 02 بهمن 1400

1-      اتاق پروژه کارشناسی (طبقه دوم ابتداي راهرو)

  آز پروژه دانشجويان كارشناسي


 

جهت  انجام پروژه هاي                                          

دانشجویان کارشناسی


-          مساحت:26 مترمربع(7.2m*3.6m)

-          تجهیزات آزمایشگاه: اسیلوسکوپ- منبع تغذیه dc – فانکشن ژنراتور- مولتی متر دستی دیجیتال- ست آموزشی منطقی- کامپیوتر- پروگرامر- پاورلب