پنج شنبه, 07 بهمن 1400


برنامه حضور  مدیر گروه بالینی نيمسال دوم 93- 92 
نام : محمدمهدی

نام خانوادگی : خلیل زاده

آخرین مدرک تحصیلی و گرایش : دکتری مهندسی پزشکی - بیوالکتریک

مرتبه علمی : استادیار

تخصص : پردازش و تحلیل تصاویر