شنبه, 13 خرداد 1402

بیومکانیک (Biomechanics):

به استفاده از مکانیک کلاسیک (استاتیک، دینامیک، هیدرولیک، ترمودینامیک و ...) در زمینه های مهندسی پزشکی و بررسی حرکت تغییرات مواد جریان های درون بدن و طرح آنها و انتقال مواد شیمیایی در محیط­های بیولوژیکی می پردازد. پیشرفت در این شاخه به ساخت قلب مصنوعی، دریچه های قلب، مفاصل مصنوعی، درک بهتر از عملیات و کارکرد قلب، ریه، شریان­ها، مویرگ­ها، استخوان­ها، غضروف­ها، تاندون­ها، دیسک­های بین مهره­ای و پیوندهای سیستم اسکلتی- عضلانی بدن شده است.