جمعه, 04 فروردين 1402

مهندسی بالینی (Clinical engineering)

به­ کارگیری تکنولوژی در فرآیند های بیماری و بالینی است. متخصصان این رشته همراه با گروهی متشکل از پزشکان، پرستار­ها و تکنسین ها یک تیم درمانی را تشکیل می­دهند. مهندس­پزشک بالینی مسؤول خرید، نگهداری، تعمیر، بررسی اطلاعات کامپیوتری، تجهیزات پزشکی، ابزار کسب اطلاعات حیاتی و ... است. آنها همچنین تجهیزات مورد نیاز پزشکان و بیمارستان را در زمینه­های خاص، طراحی یا تطبیق می­دهند. تمامی این موارد مستلزم بهره­گیری از سیستم­های کامپیوتری، به­همراه تجهیزات و نرم­افزارهای طراحی شده برای کنترل این تجهیزات و جمع­آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنهاست. مهندس پزشک بالینی باید همواره از آخرین تکنولوژی­های مربوط به درمان و مراقبت­های پزشکی بهره­گیری کند.