Portal Info
Travel

 


مهندسی پزشکی بالینی

 

اين گرايش با هدف افزايش ميزان تاثير در فرآيندهاي تشخيص و درمان در سيستم هاي پزشكي ايجاد شده است. متخصصان این رشته همراه با گروهی متشکل از پزشکان، پرستارها و تکنسین ها یک تیم درمانی را به منظور ايجاد روشهاي نوين و تسهيل كننده تشکیل می دهند. با توجه به نگرش كاربردي و ارتباط نزديك با مصرف كننده (مراكز پزشكي، پزشكان و بيماران) مي توانند راهگشاي بسياري از مشكلات جاري در سطوح خدماتي تا بخشهاي مديريتي باشند. مهمتريت وظايف فارغ التحصيلان اين رشته عبارتند از:

 

 

-         مديريت و بهينه سازي استفاده و نگهداري از تجهيزات پزشكي

-         ارائه الگوهای خرید تجهيزات با توجه به چالشها و بخش تولید

-         طراحي و نظارت بر پیشرفت قسمت‌های فنی بیمارستا‌ن‌ها

-         طراحی و تطبیق تجهیزات مورد نیاز پزشکان وبیمارستان در زمینه های خاص

-         طراحي و ساخت سيستمهاي اندازه گيري مبتني بر سنسورها و مبدلهاي جديد

-         بهره گیری از سیستم های کامپیوتری ، به همراه تجهیزات ونرم افزارهای طراحی شده برای کنترل تجهیزات و جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها

-         تنظیم و استانداردسازی دستگاه ها

-         طراحي و پياده سازي سيستمهاي اطلاعات بيمارستاني

-         استفاده از آخرین تکنولوژی های شبكه هاي ارتباطي مربوط به درمان و مراقبت های پزشکی

-         ارائه راهكارهاي پزشكي از راه دور به منظور افزايش كيفيت خدمات و كاهش هزينه ها

-         مشاوره‌ی فنی برای دیگر کارکنان بیمارستان مانند پزشکان، مدیران، فناوري اطلاعات

-         ارائه تجربه‌های بالینی به تولیدکنندگان وسایل پزشکی در زمینه بهبود طراحی‌های آینده

-         تحقیق در عملیات‌ها، عوامل انسانی، تجزیه و تحلیل هزینه، ایمنی

-         نوآوری و یافتن راه حل تکنولوژیکی برای نیازهای بالینی

-         آموزش پزشكان و پرستاران به منظور استفاده بهينه و صحيح از سيستمها و تجهيزات و افزايش كارايي

 

 

در حال حاضر بیشتر تلاش‌ها برای گسترش تاثیر مهندسی پزشکی در مسیر پزشکی نوین است. گرايش بالینی به عنوان پل ارتباطي بین تولید کننده‌های محصولات پزشکی و مصرف کنندگان نهایی است. برخي دروس كاربردي اين رشته با توجه به وظايف به شرح زير است.

 

-         تجهيزات پزشكي

-         حفاظت و استانداردها

-         انفورماتيك پزشكي 1و2

-         فرايند هاي سيستمهاي اطلاعات بيمارستاني

-         سيستمهاي مديريت نگهداري و تعمير

-         پزشكي از راه دور و واقعيت مجازي

-         سنسورها و مبدلها

-         برنامه ريزي سيستمي

-         روشهاي آموزش كاربر

 

فارغ التحصيلان اين رشته مي توانند در مقاطع بالاتر رشته مهندسي پزشكي گرايشهاي بيوالكتريك، توانبخشي، تصويرگري پزشكي، انفورماتيك پزشكي ادامه تحصيل بدهند.

Rock music
Magical travel