جمعه, 04 فروردين 1402

برنامه حضورو تدریس  استادان در نیمسا ل اول 98-97          

1. دكتر مهدي آذرنوش                        6. دكترمحمد مهدي خليل زاده

2 .دكتر فرامرز فيروزي                         7 . دكتر حميد رضا كبروي

3.دكترمجيد قشوني                           8.دكتر سيد احسان تهامي

  4.مهندس راوري                              9.   دکتر وحید رضا سبزواري

5.مهندس آزاده قوچانی                       10. دکتر بهروز سپهری

كارشناس آزمايشگاه:            مهندس مهدی بهلوری    


دریافت فایل استادان راهنمای دانشجویان مهندسی پزشکی

 

اساتيد راهنماي دانشجويان مهندسي پزشكي

رشته- گرایش ورودی استاد راهنما Email

کارشناسی مهندسی پزشکی

بیوالکتریک

91 دکتر سيد احسان تهامي

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

92 دكتر مهدي آذرنوش

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

93 دكتر حميد رضا كبروي این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
94 دكتر مجيد قشوني

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کارشناسی مهندسی پزشکی

بالینی

91 دکتر محمد مهدي خليل زاده این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
92 مهندس محمد راوري

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

93 دکتر وحيد رضا سبزواري

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

94 دکتر محمد مهدي خليل زاده این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کارشناسی مهندسی پزشکی

بیومکانیک

91 دكتر فرامرز فيروزي این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
92 دكتر فرامرز فيروزي این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
93 دكتر فرامرز فيروزي این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
94 مهندس آزاده قوچانی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
کارشناسی مهندسی پزشکی 95

دکتر بهروز سپهری

دکتر سيد احسان تهامي

مهندس محمد راوري

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

96

دكتر مهدي آذرنوش

دکتر وحيد رضا سبزواري

مهندس آزاده قوچانی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

97

دکتر مجید قشونی

دکتر فرامرز فیروزی

دکتر محمد مهدی خلیل زاده

 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تحصیلات تکمیلی

بیوالکتریک

کلیه ورودی ها

(تا قبل از تعیین استاد راهنما)

دكتر مجيد قشوني

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تحصیلات تکمیلی

بیومکانیک

کلیه ورودی ها

(تا قبل از تعیین استاد راهنما)

 

دکتر بهروز سپهری

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

دانشجویان مهندسی پزشکی برای کلیه درخواست­های آموزشی و یا مشاوره تحصیلی بر اساس گرایش و سال ورودی به اساتید راهنمای خود مراجعه فرمایند.